Cynllun Iaith Gymraeg


Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 15 Hydref 2010.

Yn unol â’r Cynllun, mae’r adran hon o wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol yn darparu mynediad at destun llawn y Cynllun Iaith Gymraeg:

Cynllun Iaith Gymraeg

Sylwadau

Os oes gennych chi unrhyw gwynion neu awgrymiadau ynghylch gwella’r cynllun, cysylltwch â:

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol
2 Dyott Street
Llundain
WC1A 1DE

ContactUs@legalservicesboard.org.uk