Cysylltu â niSend us a message

  • We will email you a copy of the information you submit, for your records
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ymholiadau cymorth cyfreithiol: Sylwer nad yw’r LSB yr awdurdod sy’n gyfrifol am gymorth cyfreithiol. Am ymholiadau parthed cymorth cyfreithiol, mae angen i chi gysylltu â’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol, mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:

Rhif ffôn: 0300 200 20 20
E-bost:contactcivil@legalaid.gsi.gov.uk
Gwefan:https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency

Ceir manylion cyswllt pob aelod o staff ar y dudalen Ein staff.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau gan y wasg at Reolwr Cyfryngau a Materion Cyhoeddus yr LSB ar 020 7271 0068.

Os bydd eich galwad yn cael ei llwybro at beiriant ateb, gadewch eich enw, rhif ffôn a neges gryno yn rhoi manylion natur eich galwad a byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl.

Dod o hyd i ni

Map lleoliad One Kemble Street

Sut i’n cyrraedd

Ar y tren tanddaearol

Yr orsaf danddaearol agosaf yw Holborn ar linellau Central a Piccadilly (5 munud o gerdded). Wedi gadael gorsaf Holborn, croeswch y ffordd a throi i’r chwith ger y Sainsbury’s. Cerddwch i lawr Kingsway a throi i’r dde ar y dde.

Ar y trên

Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Euston i’r gogledd a Charing Cross i’r de

Ar y bws

Mae yna nifer o fysus sy’n stopio yn High Holborn neu ar hyd y Strand yn Aldwych. I gynllunio taith ar y bws, gallwch ddefnyddio cynllunydd teithiau Transport for London yn: journeyplanner.tfl.gov.uk.

Mewn carhh

Y maes parcio agosaf at One Kemble Street yw Maes Parcio Bloomsbury Square.