Ail-lunio gwasanaethau cyfreithiol: Digwyddiad trafodaeth Gymreig, 7 Mehefin, 3.30pm – 5pm


Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol yn cynnal digwyddiad rhith drafodaeth ar y strategaeth ar draws y sector ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol. Rydym yn gwahodd ymarferwyr, academyddion, canolfannau cyfreithiol a chynghori wedi eu lleoli yng Nghymru i rannu eich syniadau a phrofiadau ar yr heriau sy’n wynebu’r gwasanaethau cyfreithiol, a’r strategaeth i ddelio â’r rhain o fewn y cyd-destun Cymreig.

Mae’r strategaeth, yr ydym yn bwriadu ei chyhoeddi ar ddiwedd Mawrth 2021, yn adeiladu ar yr Adroddiad Cyflwr Gwasanaethau Cyfreithiol 2020 sy’n galw ar i’r sector gael canlyniadau mwy teg, mwy o hyder a gwell gwasanaethau. Mae’r rhifyn naratif hefyd ar gael yn Gymraeg: Cyflwr Gwasanaethau Cyfreithiol 2020.

Hoffem eich gwahodd i ymuno yn ein trafodaeth ar-lein ar ddydd Llun 7 Mehefin, 3.30pm – 5pm 

I gofrestru, RSVP i press@legalservicesboard.org.uk, a byddwn yn anfon dolen i’r cyfarfod o flaen llaw.


This entry was posted in News